Wczytuję animację...
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Polish Association of Metallurgical Engineers and TechniciansWYDAWNICTWA

Książka otwierająca nową serię wydawniczą SITPH:


Biblioteka Problemów Inżynierskich

Książka zawiera 22 publikacje opracowane w związku z konferencją na temat
Materiały i technologie stosowane do budowy kotłów nadkrytycznych i spalarni odpadów,
zorganizowaną w Bełchatowie w dniach 5 - 6 marca 2009 r. przez RAFAKO SA i Politechnikę Śląską.

Monografia zawiera 418 bogato i barwnie ilustrowanych stron formatu B-5. Przedstawiono w niej aktualny stan wiedzy na temat wdrażanych nowych materiałów żarowytrzymałych oraz doświadczenia w zakresie technologii spawania i wytwa-rzania powłok ochronnych. W konferencji uczestniczyło 172 przedstawicieli wytwórców kotłów i urządzeń energe-tycznych, biur projektowych, UDT, czterech uczelni technicznych oraz przedstawicieli elektrowni zawodowych i elektrociepłowni


Bliższych informacji zasięgnąć można u wydawcy:

pok. 46 (II p.), tel. 032-2561065* * *


 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Zarząd Główny, ul. Podgórna 4, 40-954 Katowice, Skr. pocztowa 361
NIP: 634-019-76-48, Nr KRS: 0000105240 Konto Bankowe: 91 1020 2313 0000 3302 0019 7053