Wczytuję animację...
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Polish Association of Metallurgical Engineers and Technicians

Członkostwo w SITPHW myśl Statutu SITPH - Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec:
a) posiadający uznany w kraju dyplom ukończenia wyższych studiów technicznych albo średniej szkoły technicznej w specjalności związanej z przemysłem hutniczym,
b) posiadający dyplom ukończenia innej wyższej uczelni lub szkoły średniej, a zatrudniony w przemyśle hutniczym na stanowisku inżynieryjno-technicznym lub ekonomicznym
c) pracujący na stanowisku kierowniczym w przemyśle hutniczym lub utrzymujący związek z techniką hutniczą 
e) student wyższej uczelni i uczeń szkoły średniej.

Członka zwyczajnego przyjmuje zarząd jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. 

Pobierz deklarację członkowską.
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Zarząd Główny, ul. Podgórna 4, 40-954 Katowice, Skr. pocztowa 361
NIP: 634-019-76-48, Nr KRS: 0000105240 Konto Bankowe: 91 1020 2313 0000 3302 0019 7053