Wczytuję animację...
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Polish Association of Metallurgical Engineers and Technicians

Delegaci do FSNT NOT


KADENCJA 201-2015


Lp. Rada Krajowa/Komisja/Komitet FSNT NOT Imię i nazwisko
1. Delegat do Rady Krajowej FSNT NOT prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko
 

 

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Zarząd Główny, ul. Podgórna 4, 40-954 Katowice, Skr. pocztowa 361
NIP: 634-019-76-48, Nr KRS: 0000105240 Konto Bankowe: 91 1020 2313 0000 3302 0019 7053