Wczytuję animację...
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Polish Association of Metallurgical Engineers and Technicians

Tradycje i historia SITPH

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH) jest stowarzyszeniem naukowo - technicznym reprezentującym społeczność branży hutniczej, integrującym polskich techników i inżynierów, działającym na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego jako współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Siedzibą SITPH są Katowice.

Historia SITPH posiada swoje udokumentowane korzenie w roku 1892: rok 2012 uznano rokiem 120-letniej działalności polskiego ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej 1892 – 2012 (więcej na stronie: www.120lat.sitph.pl).

Stowarzyszenie obejmuje około 2 tysiące członków działających w trzech terenowych oddziałach w Częstochowie, Dąbrowie Górniczej i Krakowie, oddziale branżowym Karbochemii oraz w specjalistycznych kołach terenowych i jednostkach centralnych.

Istotnym elementem działalności SITPH była i jest integracja zawodowa i społeczna członków, czynne włączanie się poprzez działania w zakresie budowy kadry technicznej i inżynierskiej oraz popularyzację innowacyjności i piśmiennictwa specjalistycznego w branży hutniczej, jego modernizację oraz rozwój, a ponadto w budowę więzi koleżeńskich oraz środowiskowa i centralna reprezentacja branży. Ważnym elementem integracji środowiskowej i promocji innowacyjno-technologicznej są warsztaty i szkolenia, sympozja i konferencje oraz własne czasopisma.

W pracy społecznej członkowie SITPH realizują w praktyce hasło Stanisława Staszica: być narodowi użytecznym.


 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Zarząd Główny, ul. Podgórna 4, 40-954 Katowice, Skr. pocztowa 361
NIP: 634-019-76-48, Nr KRS: 0000105240 Konto Bankowe: 91 1020 2313 0000 3302 0019 7053