Wczytuję animację...
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Polish Association of Metallurgical Engineers and TechniciansWYDAWNICTWA

W roku 2009 mija 80 lat od daty ukazania się pierwszego numeru czasopisma Hutnik, wydawanego obecnie pod nazwą Hutnik – Wiadomości Hutnicze przez Wydawnictwo SIGMA NOT. Czasopismo będące organem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce przez lata było i jest uznanym forum prezentacji osiągnięć nauki i praktyki hutniczej (w szczególności polskiej) w zakresie nowoczesnych technologii i urządzeń do wytwarzania żelaza i jego stopów oraz kształtowania hutniczych wyrobów.  Cena jednego egzemplarza wynosi: 19,50 zł (0% VAT). Format 21x29 cm. Wejdź na stronę czasopisma.* * *


 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Zarząd Główny, ul. Podgórna 4, 40-954 Katowice, Skr. pocztowa 361
NIP: 634-019-76-48, Nr KRS: 0000105240 Konto Bankowe: 91 1020 2313 0000 3302 0019 7053