Wczytuję animację...
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Polish Association of Metallurgical Engineers and Technicians

WITAMY NA STRONIE SITPH
Rok 2012 rokiem Jubileuszowym 120-lecie powstania Stowarzyszenia

www.120lat.sitph.pl

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
www.prezydent.plXXVI Konferencja Naukowa PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH
Termin i miejsce imprezy: 27–30.01.2013, Zakopane, OKW Hyrny
www.prmr2013.agh.edu.pl


* * *


Kalendarium imprez z okazji jubileuszu 120-lecia polskiego ruchu stowarzyszeniowego

branży hutniczej


2012.01.27 - inauguracja jubileuszu 120-lecia ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej przez prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko, prezesa SITPH, na zakończenie seminarium SITPH Koła przy CMC Huta Zawiercie: Innowacyjność w technice i technologii wytwarzania w przemyśle hutniczym. Miejsce: Zakopane, ok. 70 osób.                                                                                                            

2012.02.21
– seminarium poświęcone historii ruchu stowarzyszeń inżynierskich na ziemi zawierciańskiej. Program: Polski ruch stowarzyszeniowy branży hutniczej w latach 1892 – 1946 (prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko, AGH), Historia SITPH w zawierciańskiej hucie w latach 1946-2012 (mgr inż. Marcin Gliwiński, CMC Zawiercie), Walenty Roździeński - śląski hutnik i literat epoki baroku  (mgr inż. Stefan Kmiecik, SITPH Komisja Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa), Znani kuźnicy i hutnicy okolic Zawiercia (mgr Zdzisław Kluźniak, miłośnik historii regionalnej), Recital muzyki Chopina (Kamil Gomoliński), dyskusja okrągłego stołu uczestników seminarium, między innymi z udziałem władz SITPH, kierownictwa CMC Zawiercie S.A. i władz miasta Zawiercie i regionu. Miejsce: Zawiercie, ok. 50 osób.

2012.03.07 – list szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jacka Michałowskiego skierowany do profesora Janusza Szpytko (prezesa SITPH), w którym czytamy między innymi: … w uznaniu dla bogatej, ponad stuletniej tradycji Państwa organizacji, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o objęciu jubileuszowych uroczystości honorowym patronatem … Przyznany patronat jest także wyrazem docenienia przez Pana Prezydenta zaangażowania Stowarzyszenia w rozwój przemysłu hutniczego w naszym kraju i Państwa działalności na rzecz integracji środowiska hutników polskich…

2012.03.30 - Zjazd Nadzwyczajny Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów  i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce przyjął następującą uchwałę:  Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce wyraża podziękowanie Panu Bronisławowi Komorowskiemu, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, za objęcie Honorowym Patronatem Jubileuszu 120-lecia polskiego ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej w roku 2012.

2012.04.14 – Dąbrowa Górnicza, Jubileusz Huty Katowice: 40 lat minęło. Obchody zakończyło spotkanie wspomnieniowe i konferencja zorganizowana na terenie huty. Prelegentami byli między innymi: Zbigniew Szałajda (pierwszy dyrektor Huty Katowice i wicepremier rządu w latach 1982-1988), eurodeputowany prof. Adam Gierek, prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza oraz dyrektor generalny ArcelorMittal Poland Manfred Van Vlierberghe. Pan Manfred Van Vlierberghe powiedział m.in.: … To ogromny zaszczyt, że mogę dziś stanąć przed Państwem i powiedzieć dziękuję. Bo to dzięki Waszemu zaangażowaniu, ciężkiej pracy i determinacji sprzed 40 lat my dziś możemy rozwijać nasze produkty, oferować naszym klientom wysokiej jakości usługi i przez działania podejmowane na rzecz lokalnych społeczności promować zrównoważony rozwój… Okolicznościowy adres do zebranych skierował ponadto prezes SITPH – prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko, podkreślając fakt wpisywania się ludzi pracy Dąbrowy Górniczej i tej rocznicy w obchody jubileuszu 120-lecia polskiego ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej.

2012.05.10 - seminarium naukowe pt.: Stanisław Staszic dla współczesności - nowe odczytanie idei staszicowskich w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.  W seminarium uczestniczyli wybitni naukowcy i znawcy epoki S. Staszica, od lat zajmujący się jego biografią i osiągnięciami oraz pracownicy uczelni. Seminarium wpisuje się w obchody Dni Hutnika 2012 w AGH oraz jubileusz 120 – lecia polskiego ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej  (SITPH). Członkiem komitetu był prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko – Akademia Górniczo-Hutnicza, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce.

Podczas seminarium członkowie SITPH wygłosili następujące referaty:

  1. Gliwiński Marcin: Przydatność studiów technicznych w praktyce na przykładzie branży hutniczej.
  2. Grossman Stanisław: Rola praktyki i wiedzy inżynierskiej w rozwoju branży hutniczej.
  3. Szpytko Janusz:  Ewolucja zasobów wiedzy w branży hutniczej.
  4. Wojewódzki Radosław: Stanisław Staszic i jego plan uprzemysłowienia Zagłębia Staropolskiego.

 
2012.05.10 - w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie podczas seminarium naukowego pt.: Stanisław Staszic dla współczesności - nowe odczytanie idei staszicowskich miała miejsce uroczystość wręczenia Medalu im. Stanisława Staszica, najwyższego honorowego odznaczenia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, Panu Radosławowi Wojewódzkiemu. Na medalu z podobizną St. Staszica napisano: Za rozwój nauki i techniki hutniczej. Medal wręczył prezes SITPH – prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko.

Pan Radosław Wojewódzki jest aktywnym członkiem Komisji Historii i Ochrony Zabytków Hutniczych ZG SITPH, stały członek Rady Programowej nieistniejącego obecnie Towarzystwa Przyjaciół Górnictwa Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego w Kielcach, działacz Stowarzyszenia Konserwatorów Polskich.
Odznaczony podczas seminarium wygłosił referat na temat: Stanisław Staszic i jego plan uprzemysłowienia Zagłębia Staropolskiego, w którym przedstawił sylwetkę Staszica jako wybitnego Polaka, męża stanu i przede wszystkim jako wielkiego patriotę, człowieka czynu i reformatora, który wszelkimi siłami dążył do wzmocnienia gospodarczego kraju. Na zakończenie prezentacji R. Wojewódzki stwierdził:  Mierz więc bardzo wysoko, jeśli chcesz cokolwiek osiągnąć i pokazać drogę innym jak iść do szczytnego tego celu. Tak właśnie odczytuję działania Stanisława Staszica.

 
2012.05.10 – w Krakowie Oddział SITPH zorganizował w Domu Technika NOT O. Nowa Huta okolicznościowe spotkanie krakowskich pokoleń hutników z okazji Dnia Hutnika 2012. Spotkanie wpisuje się w obchody 120-lecia polskiego ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej. W spotkaniu uczestniczyli między innymi prezes SITPH prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko i wiceprezes SITPH – Marcin Gliwiński.

2012.05.11 - Jubileusz 90-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH w Krakowie, Dzień Hutnika 2012 na AGH. W uroczystości licznie uczestniczyło polskie i międzynarodowe środowisko branży hutniczej. W imieniu społeczności stowarzyszeniowej branży hutniczej prezes SITPH prof. Janusz Szpytko podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH przekazał serdeczne gratulacje i podziękowania dla środowiska akademickiego za trud wychowania i kształcenia kadr inżynierskich, w szczególności na rzecz branży hutniczej.

2012.05.11 – Dzień Hutnika 2012 w ISD Huta Częstochowa. W uroczystościach uczestniczył prezes SITPH prof. Janusz Szpytko. Podczas spotkania z Anatolijem Fediajewem, prezesem Zarządu i Andrzejem Jakubowem, wiceprezesem Zarządu, omówiono aktualne problemy branży hutniczej i stowarzyszeniowej.

2012.05.18 – Dzień Hutnika 2012 w Celsa S.A. Huta Ostrowiec. Towarzyszące obchodom seminarium okolicznościowe było okazją do przedstawienia dorobku huty oraz debaty w zakresie wyzwań stojących przed branżą hutniczą w zmieniających się warunkach gospodarczych. Podczas spotkania Josepa Vilaseca, dyrektora generalnego CELSY Huta Ostrowiec, z prezesem SITPH prof. Janusz Szpytko omówiono możliwości współpracy. Prezes SITPH zaprosił środowisko hutnicze CELSA Huta Ostrowiec na galę 120 lat polskiego ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej w Katowicach dnia 2.06.2012. W swojej wypowiedzi przypomniał ponadto fakt świętowania w roku 2013 rocznicy 200 lat Huty Ostrowiec. Następnie życzeniom dla hutników nie było końca: odbyło się tradycyjne pasowanie na hutnika, które pokazało że pracę w tej branży podejmują również kobiety. Obchody Dnia Hutnika w Ostrowcu zorganizowały: Zarząd Celsy Huta Ostrowiec oraz Zarząd ostrowieckiego koła SITPH.


Aktualności

W dniach 15-17.11.2012 r.  odbyły się warsztaty: "Współczesne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w hutnictwie w procesie eksploatacji". Miejsce imprezy: Hotel Fajkier Wellness & Spa, Lgota Murowana 37a, 42-425 Kroczyce. Szczegóły na stronie internetowej imprezy: www.warsztaty.sitph.pl

*  *  *
W dniu 2 marca 2012 roku ogłoszono wyniki plebiscytu  na  Złotego Inżyniera 2011, od 18 lat organizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, wspólnie z redakcją Przeglądu Technicznego. Jest to plebiscyt, w którym czytelnicy czasopisma wybierają najbardziej zasłużonych twórców polskiej techniki w kategoriach: high-tech, jakość, nauka, ekologia i zarządzanie.
Tytuł Diamentowego Inżyniera2011 otrzymał prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, a tytuły Złotego Inżyniera 2011 otrzymali: inż. Henryk Dytko w kategorii Menedżer, inż. Zbigniew Gołąbiewski w kategorii zarządzanie, mgr inż. Piotr Kurzawa w kategorii jakość, prof. dr hab. inż. Jan Misiak w kategorii nauka, mgr inż. Adam Rozwadowski w kategorii high-tech, mgr inż. Jan Wiśniewski w kategorii ekologia. Przyznano ponadto tytuły Srebrnego Inżyniera 2011 oraz wyróżnienia.

Nagrodzonym w imieniu społeczności SITPH gratulujemy
 
*  *  *

Informator Teleadresowy 2011 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Technikó Przemysłu Hutniczego w Polsce Zarząd Główny, ul. Podgórna 4, 40-954 Katowice, Skr. pocztowa 361
NIP: 634-019-76-48, Nr KRS: 0000105240 Konto Bankowe: 91 1020 2313 0000 3302 0019 7053