Wczytuję animację...
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Polish Association of Metallurgical Engineers and Technicians

WITAMY NA STRONIE SITPHWielki Piec
Z okazji Hutniczego Święta 2013, Pracownikom
i Kadrze Kierowniczej Zakładów branży hutniczej oraz jednostek akademickich i naukowo-badawczych w Polsce, wyrażam uznanie za trud ponoszonej codziennej pracy, działania ukierunkowane na zrównoważony rozwój przemysłu stalowego i promocję polskiej myśli technicznej w świecie.

Serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności kieruję w szczególności do Członków i Działaczy SITPH oraz innych osób, w przekonaniu, że podejmowane wspólne działania owocować będą  sukcesami w tworzeniu lepszego jutra naszej hutniczej społeczności.

Prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko
Prezes Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce


Katowice, maj 2013 rok


* * *

Sesja Naukowa nt.:  200 LAT HUTY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM/ 200 years of Steelworks in Ostrowiec. Ostrowiec Świętokrzyski, 17.05.2013
Organizator: Koło SITPH przy Hucie Ostrowiec
zobacz szczegóły
* * *

53 Seminarium Techniczne nt.: AKTUALNE PROBLEMY ENERGETYKI PRZEMYSŁOWEJ, Tarnowskie Góry, Hotel  Na Podzamczu, 15-17.05.2013.
Organizator: ZG SITPH, Komitet Energetyki.
zobacz szczegóły
* * *

Konferencja nt.: ZETOM W SŁUŻBIE JAKOŚCI PRZEMYSŁU HUTNICZEGO OD 1899 ROKU, Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 17, 9,05.2013.
Organizator: Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. Prof. Fryderyka Stauba w Katowicach i Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce -  Komisja Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa
Ramowy program konferencji i zaproszenie w załączeniu. Pliki: ZETOM Zapr KHiOZH.pdf

* * *

DZIEŃ HUTNIKA 2013, połączony z seminarium na temat: Huta Katowice w strukturach ArcelorMittal, Sosnowiec Zagórze, 26.04.2013.
Organizator: Oddział SITPH w Dąbrowie GórniczejWydarzenia

Kalendarium imprez z okazji jubileuszu 120-lecia polskiego ruchu stowarzyszeniowego
branży hutniczej

2012.01.27 - inauguracja jubileuszu 120-lecia ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej przez prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko, prezesa SITPH, na zakończenie seminarium SITPH Koła przy CMC Huta Zawiercie: Innowacyjność w technice i technologii wytwarzania w przemyśle hutniczym. Miejsce: Zakopane, ok. 70 osób.
                                                                                                                        zobacz szczegóły ...

 

Rok 2012 był rokiem Jubileuszowym 
120-lecie powstania Stowarzyszenia

www.120lat.sitph.pl

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
www.prezydent.pl 

 

 

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Technikó Przemysłu Hutniczego w Polsce Zarząd Główny, ul. Podgórna 4, 40-954 Katowice, Skr. pocztowa 361
NIP: 634-019-76-48, Nr KRS: 0000105240 Konto Bankowe: 91 1020 2313 0000 3302 0019 7053