Wczytuję animację...
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Polish Association of Metallurgical Engineers and Technicians

WITAMY NA STRONIE SITPHWielki Piec
Z okazji Hutniczego Święta 2013, Pracownikom
i Kadrze Kierowniczej Zakładów branży hutniczej oraz jednostek akademickich i naukowo-badawczych w Polsce, wyrażam uznanie za trud ponoszonej codziennej pracy, działania ukierunkowane na zrównoważony rozwój przemysłu stalowego i promocję polskiej myśli technicznej w świecie.

Serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności kieruję w szczególności do Członków i Działaczy SITPH oraz innych osób, w przekonaniu, że podejmowane wspólne działania owocować będą  sukcesami w tworzeniu lepszego jutra naszej hutniczej społeczności.

Prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko
Prezes Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce


Katowice, maj 2013 rok


* * *
2013.09.17-18, I Kongres Towarzystw Naukowych pt. Towarzystwa naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie; zapraszamy do wzięcia w nim udziału.
Organizator:  Polska Akademia Nauk – Rada Towarzystw Naukowych, Polska Akademia Umiejętności, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Towarzystwo Naukowe Płockie.
zobacz szczegóły

* * *

2013.06.26-28, II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, Warszawa.
Organizator: FSNT NOT, Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Europejska Federacja Polonijnych SNT, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Politechnika Warszawska.
Uprzejmie zapraszamy na II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich w Warszawie w dniach 26-28.06.2013. Program ramowy w załączeniu.

* * *
2013.06.21, 35 lat SITPH Oddział Dabrowa Górnicza; spotkanie koleżeńskie z okazji 35 rocznicy powołania Oddziału SITPH Hutnictwa Żelaza i Stali w Dąbrowie Górniczej.
Organizator: SITPH Oddział w Dąbrowie Górniczej.

Ramowy program spotkania z okazji 35 rocznicy powołania Oddziału SITPH Hutnictwa Żelaza
i Stali w Dąbrowie Górniczej
17.30 – 18.00, Wyjazd delegacji pod pomnik Pierwsza łopata oraz na Rondo Budowniczych
Huty Katowice w celu złożenia kwiatów i uczczenie budowniczych i pracowników huty.
18.00 – 18.20, Okolicznościowe wystąpienia, prezentacja na temat historii i osiągnięć
Oddziału w Dąbrowie Górniczej.
18.20 – 18.35, Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
18.35 – 19.00, Program artystyczny.
19.00, Spotkanie koleżeńskie.
* * *

2013.06.21-23. PIKTECH 2013 - I Piknik Integracyjny Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych sfederowanych w NOT, Centrum Aktywnego Wypoczynku, BOREK 302, 32-765 Rzezawa.
Organizator: Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich.
zobacz szczegóły
* * *

Sesja Naukowa nt.:  200 LAT HUTY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM/ 200 years of Steelworks in Ostrowiec. Ostrowiec Świętokrzyski, 17.05.2013
Organizator: Koło SITPH przy Hucie Ostrowiec
zobacz szczegóły
* * *

53 Seminarium Techniczne nt.: AKTUALNE PROBLEMY ENERGETYKI PRZEMYSŁOWEJ, Tarnowskie Góry, Hotel  Na Podzamczu, 15-17.05.2013.
Organizator: ZG SITPH, Komitet Energetyki.
zobacz szczegóły
* * *

2013.05.14. Uroczyste Hutnicze spotkanie członków Komisja Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa z okazji DNIA HUTNIKA’2013, Katowice, NOT, ul. Podgórna.
Organizator: Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce -  Komisja Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa
zobacz szczegóły

* * *

Konferencja nt.: ZETOM W SŁUŻBIE JAKOŚCI PRZEMYSŁU HUTNICZEGO OD 1899 ROKU, Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 17, 9,05.2013.
Organizator: Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. Prof. Fryderyka Stauba w Katowicach i Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce -  Komisja Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa
zobacz szczegóły
* * *

DZIEŃ HUTNIKA 2013, połączony z seminarium na temat: Huta Katowice w strukturach ArcelorMittal, Sosnowiec Zagórze, 26.04.2013.
Organizator: Oddział SITPH w Dąbrowie Górniczej

* * *

2013.04.12. Seminarium  nt.: 185 LAT HUTY FLORIAN (obecnie ArcelorMittal Poland S.A., Zakład Świętochłowice) w Świętochłowicach oraz historii hutnictwa ba Śląsku i w Polsce okresu przed- i powojennego, Świętochłowice.
Organizator: Koło SITPH przy AMP Oddział Świętochłowice.

* * *

2013.01.27-31. XXVI Konferencja Naukowa PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH, Zakopane, OKW Hyrny. Strona konferencji: www.prmr2013.agh.edu.pl
Organizator: AGH WIMiR, ZG SITPH.Wydarzenia

Kalendarium imprez z okazji jubileuszu 120-lecia polskiego ruchu stowarzyszeniowego
branży hutniczej

2012.01.27 - inauguracja jubileuszu 120-lecia ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej przez prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko, prezesa SITPH, na zakończenie seminarium SITPH Koła przy CMC Huta Zawiercie: Innowacyjność w technice i technologii wytwarzania w przemyśle hutniczym. Miejsce: Zakopane, ok. 70 osób.
                                                                                                                        zobacz szczegóły ...


 

Rok 2012 był rokiem Jubileuszowym 
120-lecie powstania Stowarzyszenia

www.120lat.sitph.pl

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
www.prezydent.pl 

 

 

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Technikó Przemysłu Hutniczego w Polsce Zarząd Główny, ul. Podgórna 4, 40-954 Katowice, Skr. pocztowa 361
NIP: 634-019-76-48, Nr KRS: 0000105240 Konto Bankowe: 91 1020 2313 0000 3302 0019 7053