Wczytuję animację...
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Polish Association of Metallurgical Engineers and TechniciansWYDAWNICTWA

Biuletyn informacyjny "INFORMACJA" ukazuje się sukcesywnie 2-4 razy w roku i zawiera aktualne informacje o działalności Zarządu Głównego, Oddziałów i Kół SITPH oraz ogniw centralnych.* * *


 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Zarząd Główny, ul. Podgórna 4, 40-954 Katowice, Skr. pocztowa 361
NIP: 634-019-76-48, Nr KRS: 0000105240 Konto Bankowe: 91 1020 2313 0000 3302 0019 7053