Wczytuję animację...
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Polish Association of Metallurgical Engineers and Technicians

Ogniwa Centralne



Lp. Nazwa Przewodniczący
1. Komitet Energetyki Joanna Więcek
j.wiecek@hutabankowa.pl
2. Komisja Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa Stefan Kmiecik
3. Komisja Seniorów Kazimierz Kucharski
Zespół Rzeczoznawców działający przy Zarządzie Głównym SITPH dysponuje kwalifikowana kadrą specjalistów oraz wieloletnim doświadczeniem. Misja ZR to nie tylko realizacja zleceń, ale przede wszystkim stwarzanie warunków wkomponowania środowiska współpracującego z branżą hutniczą w realizację zarządzania przez wiedzę, powrót do dbałości o kulturę techniczną oraz wzrost efektywności firm poprzez doskonalenie inżynierskie i docenienie wartości intelektualnych. ZR posiada liczną kadrę specjalistów wywodzących się z wyższych uczelni, instytutów branżowych oraz zakładów przemysłowych.Bliższe informacje uzyskać można telefonicznie: 32 2561065, faks 32 2564585 lub e-mail: biuro@sitph.pl
Komitet Energetyki  Komitet Energetyki został powołany  w 1961 roku na XV Zjeździe Delegatów SITPH, początkowo pod nazwą:  Centralna Sekcja Energetyków. Obecną nazwę nosi od roku 1976. Od samego początku Komitet Energetyki corocznie w maju organizuje Seminarium Głównych Energetyków nt. Aktualnych problemów energetyki  hutniczej i przemysłowej, które cieszy się dużym zainteresowaniem i ma stałe grono uczestników. Poza seminarium członkowie Komitetu  spotykają się na co miesięcznych zebraniach w każdą trzecią środę miesiąca w  Katowicach w Domu Technika, podczas których wygłaszane są interesujące prelekcje z branży energetyki hutniczej i przemysłowej. W roku 2011 ukazała się Monografia z okazji 50-lecia działalności Komitetu. Poprzednie monografie ukazały  się z okazji: 15,25,35,40 i 45 lat działalności Komitetu. Aktualny skład Komitetu liczy ok. 30 osób, a Przewodnicząca  Komitetu  Joanna Więcek pełni tą funkcję od  roku 2005.
Komisja Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa w roku 1965 Zarząd Główny SITPH postanowił wznowić działalność Stowarzyszenia w zakresie ochrony zabytków i powołał organ nazwany Komisją Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa, podległy bezpośrednio Zarządowi Głównemu. Komisja Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa realizuje swoją działalność w oparciu o statut SITPH oraz regulamin własny, zatwierdzony przez Prezydium Zarządu SITPH. W pracach Komisji biorą udział inżynierowie różnych specjalności zajmujący w zakładach odpowiedzialne stanowiska, z dużym doświadczeniem w zarządzaniu i znajomością technologii. Są to pasjonaci zajmujący się nieprofesjonalnie historią swojego zakładu, którym przyświeca idea ratowania od zapomnienia technologii, techniki, ludzi, szczególnie w dobie wielkich przeobrażeń gospodarki i wynikających stąd koniecznych likwidacji technologii, wydziałów lub nawet zakładów. KHiOZH jest najbardziej aktywnym ogniwem SITPH. Pracuje wyłącznie w wymiarze społecznym. Skupia blisko 100 osób, głównie emerytowanych pracowników. Organizuje rocznie 15-20 sesji historycznych związanych z jubileuszami zakładów i osób. Współnie z Biurem Zarządu Głównego organizuje od pięciu lat konferencje poświęcone wpływom przemysłu na rozwój miast (Katowice, Gliwice, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Zabrze). Zarząd: przewodniczący mgr inż. Stefan Kmiecik, wiceprzewodniczący mgr inż. Eugeniusz Rączka, sekretarz kol. Józef Wróblewski. Decyzją Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 maja 1985 roku Komisja Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa przy Zarządzie Głównym SITPH w Katowicach została wyróżniona ZŁOTĄ ODZNAKĄ „ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI”
Komisja Seniorów skupia aktualnie ok. 70 emerytowanych pracowników przemysłu. Odbywa comiesięczne spotkania z prelekcjami. Działa w pełni społecznie. Corocznie organizuje dla swoich członkow spotkania: w maju - w Hucie Batory z okazji Dnia Hutnika, w grudniu - w d. Hucie Florian z okazji Dnia Seniora. Obydwie imprezy są sponsorowane przez ww. huty. Przewodniczący - mgr inż. Kazimierz Kucharski, wiceprzewodniczący prof. dr hab. inż. Wilhelm Gorecki, sekretarz mgr inż. Stanisława Szczeszek.
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Zarząd Główny
Polish Association of Metallurgical Engineers and Technicians