Wczytuję animację...
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Polish Association of Metallurgical Engineers and Technicians

Komisja RewizyjnaLp. Funkcja Imię i nazwisko
1. Przewodnicząca Elżbieta Łabuda
2. Sekretarz GKR Stanisław Dors
3. Członek Komisji Bartosz Mertas
4. Członek Komisji Krzysztof Soboloewski
5. Członek Komisji Stanisława Szczeszek
6. Członek Komisji Tadeusz Szynalski
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Zarząd Główny, ul. Podgórna 4, 40-954 Katowice, Skr. pocztowa 361
NIP: 634-019-76-48, Nr KRS: 0000105240 Konto Bankowe: 91 1020 2313 0000 3302 0019 7053