Wczytuję animację...
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Polish Association of Metallurgical Engineers and Technicians


PRZYDATNE LINKI
Statut to dokument, który określa organizację, cele jej istnienia i tryb działania. Nowy statut SITPH został zatwierdzony Uchwałą nr 6 XXXI Zjazdu Delegatów z dnia 25 listopada 2008 r. 
* * *


 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Zarząd Główny, ul. Podgórna 4, 40-954 Katowice, Skr. pocztowa 361
NIP: 634-019-76-48, Nr KRS: 0000105240 Konto Bankowe: 91 1020 2313 0000 3302 0019 7053