Wczytuję animację...
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Polish Association of Metallurgical Engineers and Technicians

Piszą o nasMagazyn Hutniczy w numerze 48 z 29 listopada 2011 r. zamieścił obszerną relację z przebiegu XXXII Zjazdu SITPH, odbytego 19 listopada 2011 r. w Ustroniu zatytuowany "Nadzwyczajny Zjazd SITPH określi, w jaki sposób zapewnić przyszłość inżynierskiej organizacji w hutnictwie".

* * *

Czasopismo Hutnik - Wiadomosci Hutnicze  w zeszycie zamieściło kilka informacji w rubryce "Z życia SITPH". W zeszycie 6/2011 nt. Zabytkowej Kuźni w Bieńkowicach, a w zeszycie 7/2011 - relacje ze spotkania z okazji Dnia Hutnika w Rudzie Śląskiej oraz w Domu Technika NOT w Katowicach.

Magzyn Hutniczy -
zamieścił w nr 25/26(1693) z 21-28 czerwca 2011r. następujące informacje:
- Relację z seminarium energetyków zatytułowaną: "50 lat Komitetu Energetyki SITPH. Rozwój technologiczny a wyzwania w zakresie źódeł energii". Ustroń, 18-20 maja 2011.

- Informację nt jubileuszowej sesji Komisji Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa SITPH z okazji jubileuszu 100-lecia działalności koksowni "Radlin" zorganizowanej na zaproszenie Kombinatu Koksowniczego Zabrze w Radlinie w dniu 26 maja 2011.

- W relacji ze zgromadzenia ogólnego Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego odbytego 14 czerwca 2011 zamieszczono skrót wypowiedzi prezesa SITPH prof. dr hab. inż. Janusza Szpytko.

 * * *


Hutnik - Wiadomosci Hutnicze  w zeszycie nr 3/2011 zamieścił obszerną informację o konferencji zorganizowanej przez SITPH przy wsparciu finansowym Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na temat: "Następstwa Powstań Śląskich dla organizacji przemyslu i administracji terenowej".

* * *

Hutnik - Wiadomości Hutnicze w nr 12/2010
zamieścił trzy informacje w rubryce "Z życia SITPH" zatytułowane:
- Nowości wydawnicze Komisji Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa,
- Pamięci mgr inż. Ryszarda Mielnika,
- Seniorzy hutnictwa w Zdzieszowicach.

* * *
Natomiast w numerze 27/28 tego periodyku datowanym 6-13 lipca 2010 znajduje się obszerna relacja uzupełniona zdjęciami ze spotkania, jakie odbyło się 14 czerwca 2010 w Kombinacie Koksochemicznym Zabrze SA z okazji 30-lecia jego istnienia oraz 45-lecia działania Komisji Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa przy ZG SITPH. Tytuł artykułu „Podwójny jubileusz w Zabrzańskim Kombinacie”. 

 

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Zarząd Główny, ul. Podgórna 4, 40-954 Katowice, Skr. pocztowa 361
NIP: 634-019-76-48, Nr KRS: 0000105240 Konto Bankowe: 91 1020 2313 0000 3302 0019 7053