Wczytuję animację...
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Polish Association of Metallurgical Engineers and TechniciansWYDAWNICTWA

Kwartalnik Praca Zdrowie Bezpieczeństwo- czasopismo kierowane jest do różnych gałęzi przemysłu, omawia zagadnienia związane z ochroną pracy, przepisy bhp, zagadnienia dotyczące ochrony zdrowia pracowników. Dzięki ścisłej współpracy z Państwową Inspekcją Pracy w Katowicach zawiera zawsze aktualne informacje dotyczące ochrony pracy. Czasopismo to powinno znaleźć się w każdej komórce służb bhp oraz w kadrach. Czasopismo dostępne w prenumaracie. Format 21x30 cm, ilość stron 44. Zobacz stronę www wydawnictwa
* * *


 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Zarząd Główny, ul. Podgórna 4, 40-954 Katowice, Skr. pocztowa 361
NIP: 634-019-76-48, Nr KRS: 0000105240 Konto Bankowe: 91 1020 2313 0000 3302 0019 7053