Witamy na stronie wydawnictwa PZB!

                                        

Kwartalnik " PRACA , ZDROWIE , BEZPIECZEŃSTWO " to czasopismo o  50-letnim rodowodzie. Przez 34 lata wydawane było pod tytułem " Ochrona Zdrowia Hutnika " . Pierwszy jego numer ukazał się w czerwcu 1959 r. , a siedziba redakcji mieściła się w Hucie Częstochowa. Od 1970 r. do chwili obecnej pismo wydaje Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce . Ponad 30 lat kwartalnik "Ochrona Zdrowia Hutnika " ściśle związany był z resortem hutnictwa i przemysłu maszynowego , zajmował się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochroną środowiska w tej gałęzi przemysłu. W 1993 r. pismo rozszerzyło tematykę i zmieniło nazwę na "Ochrona Zdrowia Pracownika". Kwartalnik stał się czasopismem naukowo-technicznym popularyzującym zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do ogółu zatrudnionych. W 1996 r. merytoryczny patronat nad czasopismem objął Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach. Od 2001 r . Kwartalnik ukazuje się pod tytułem " Praca , Zdrowie ,Bezpieczeństwo ".

Czasopismo od 2004 r. jest umieszczone na międzynarodowej liście naukowych czasopism medycznych Index Copernicus - punktacja IC za 2010 r. ICV- 2,31 

Inne informacje

Oferta Reklamowa

Cennik zamieszczenia reklamy w czasopiśmie Praca Zdrowie Bezpieczeństwo  więcej

Informacje dla Autorów

Informacje techniczne dla autorów zamieszcających referaty w naszym czasopiśmie  więcej

Archiwum:

Tutaj można znaleźć tematy numerów archiwalnych więcej

Linki: