Wczytuję animację...
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Polish Association of Metallurgical Engineers and Technicians

SZKOLENIA

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
W związku z planami ubiegania się o dofinansowanie szkoleń i innych projektów adresowanych do członków SITPH z różnych źródeł krajowych i międzynarodowych oraz funduszy Unii Europejskiej zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest rozpoznanie potrzeb naszej społeczności. Prosimy o wypełnienie załączonej ankiety, która pomoże włączyć się w możliwe przedsięwzięcia i szkolenia dostosowane do Państwa potrzeb oraz indywidualnych preferencji. Niniejsza ankieta jest anonimowa i wszystkie informacje będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby wewnętrznej analizy. Państwa odpowiedzi są jednym z elementów koniecznych do przygotowania projektu i uzyskania dofinansowania.
Jednym z naszych planów jest zorganizowanie szkolenia językowego oraz w zakresie inżynierskich narzędzi komputerowego wsparcia. Szkolenie komputerowe proponujemy w zakresie obsługi programu AutoCAD, natomiast szkolenie językowe mogłoby objąć jeden z języków do wyboru: angielski lub niemiecki. Kurs językowy obejmowałby nie tylko język powszechnie używany, ale także język techniczny.
Celem jest bardziej efektywne wykorzystanie wiedzy, doświadczenia technicznego, umiejętności menedżerskich oraz podniesienia kwalifikacji, co zwiększy konkurencyjność polskich inżynierów i techników na rynku pracy jak również może zwiększyć możliwości awansu na stanowiska dotąd powierzane inżynierom spoza Polski. Szkolenia zakończyłyby się uzyskaniem zaświadczenia lub egzaminem potwierdzającym nabyte umiejętności. Planowany czas trwania szkolenia bezpłatnego dla uczestników projektu, członków SITPH, wynosi około 18 miesięcy.
Oczekujemy na wszelkie Państwa sugestie i propozycje dotyczące zakresu innych możliwych projektów realizowanych w ramach SITPH. Chcielibyśmy, aby było ono przeprowadzone z jak największą dla Państwa korzyścią, dlatego postaramy się rozważyć każdy pomysł. Dziękujemy!
Pomysł niniejszej ankiety został zaakceptowany przez Uczestników corocznego rozszerzonego spotkania przedstawicieli wszystkich jednostek SITPH w Huciskach w dniach 21-22.01.2011.
Z wyrazami szacunku,
                                                   Prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko
                                                                   Prezes SITPH

                       

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety oraz odesłanie jej  - do dnia 24.03.2011 w formie elektronicznej na adres: biuro@sitph.pl,  faksem: 32 2564585 lub tradycyjną pocztą: SITPH Zarząd Główny, skr. poczt. 361, 40-954 Katowice.

Pobierz ankietę


  


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Zarząd Główny, ul. Podgórna 4, 40-954 Katowice, Skr. pocztowa 361
NIP: 634-019-76-48, Nr KRS: 0000105240 Konto Bankowe: 91 1020 2313 0000 3302 0019 7053