Wczytuję animację...
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Polish Association of Metallurgical Engineers and TechniciansSZKOLENIA W LATACH UBIEGŁYCH
Statut to dokument, który określa organizację, cele jej istnienia i tryb działania. Nowy statut SITPH został zatwierdzony Uchwałą nr 6 XXXI Zjazdu Delegatów z dnia 25 listopada 2008 r.

W dniu 14 października 2010 odbyło się w Katowicach na zaproszenie Biura ZG SITPH spotkanie osób zainteresowanych „Kredytem technologicznym dla nowych inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach”.

Temat zreferował przedstawiciel Banku Ochrony Środowiska Marcin Pergoł – koordynator Zespołu ds. Funduszy Europejskich w Departamencie Instytucji Finansowych.

W wystąpieniu poruszył wszystkie ważniejsze aspekty związane z tematyką wyjaśniając pojęcia: inwestycji technologicznej, kredytu technologicznego, kryteriów dostępu, zasad wdrażania, kosztów kwalifikowanych, samej procedury, premii technologicznej, kryteriów oceny wniosku, najczęściej popełnianych błędów w przygotowanych wnioskach.

Na koniec przedstawił zróżnicowane oferty Banku Ochrony Środowiska.
W drugiej części spotkania uczestnicy mieli możliwość indywidualnych konsultacji, które prowadzili oprócz referenta dalsi przedstawiciele BOŚ Arkadiusz Ferenz, Paweł Świeżak i Jacek Zabiegała.


 
* * *


 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Zarząd Główny, ul. Podgórna 4, 40-954 Katowice, Skr. pocztowa 361
NIP: 634-019-76-48, Nr KRS: 0000105240 Konto Bankowe: 91 1020 2313 0000 3302 0019 7053