ZG Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w opracowanym programie działania na kadencję 2009-2011 zakłada szerokie promowanie w środowisku kadry hutniczej wiedzy w zakresie uzyskiwania tytułu Euroinżyniera. Uważamy, iż obecnie, gdy wiele polskich hut funkcjonuje w strukturach globalnych, warto starać się o tytuł Inżyniera Europejskiego. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego posiada stosowną informację na temat obowiązujących procedur, jakie obowiązują przy ubieganiu się o ten tytuł. SITPH będąc stowarzyszeniem inżynierskim na poziomie krajowym, ma prawo opiniowania aplikacji o tytuł Euroinżyniera. Byłby to również dobry moment budowy wizerunku zakładów hutniczych w kontekście współpracy z organizacjami pozarządowymi(SITPH) działającymi na rzecz pracowników zatrudnionych w hutnictwie. Stowarzyszenia inżynierskie powinny mieć określony wpływ w dziedzinie zdobywania wyższych umiejętności zawodowych inżynierów. Chcemy brać wzorce z Europejskiej Federacji Krajowych Stowarzyszeń Inżynierskich FEANI, której zadaniem jest m.in. zabezpieczać rolę, status i odpowiedzialność inżyniera w społeczeństwie a także stymulować kadry do zdobywania wyższych umiejętności zawodowych, w tym tytułu Euroinżyniera.
                                                      
Pobierz informację (Euroinżynier) oraz prezentację dot. tytułu EUROINŻYNIERA