Nowości
 
 

Warsztaty SITPH – Współczesne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w hutnictwie w procesie eksploatacji

 

Termin i miejsce imprezy: 15-17.11.2012, Hotel Fajkier Wellness& Spa, Lgota Murowana 37a, 42-425 Kroczyce

 

Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Współorganizator: Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności

Koordynator warsztatów: prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko (AGH Kraków), mgr inż. Marcin Gliwiński (CMC Zawiercie)

 

Cele warsztatów:

  • Weryfikacja praktycznych umiejętności w zakresie prawidłowego zachowania i procesu decyzyjnego w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa.
  • Identyfikacja nowych zagadnień w zakresie bezpieczeństwo w hutnictwie w procesie eksploatacji w sytuacji globalizacji rynku.
  • Zapoznanie się z rozwiązaniami zapewniającymi bezpieczeństwo w procesie eksploatacji, w szczególności w hutnictwie.

 

Warsztaty adresowane są do osób podejmujących w praktyce przemysłowej, edukacji i nauce zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w procesach technologicznych i w przemyśle, zajmujących się projektowaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa indywidualnego i systemowego oraz ich kształtowaniem, a także zajmujących się oceną ryzyka w technice, w szczególności w branży hutniczej.

Pobierz KARTĘ UCZESTNICTWA