Wczytuję animację...
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Polish Association of Metallurgical Engineers and TechniciansWSPÓŁPRACA KRAJOWA
SITPH jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. 

Nasze Stowarzyszenie współpracuje także z innymi organizacjami: 

Hutniczą Izbą Przemysłowo-Handlową
oraz
Polską Unią Dystrybutorów Stali

* * *


 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Zarząd Główny, ul. Podgórna 4, 40-954 Katowice, Skr. pocztowa 361
NIP: 634-019-76-48, Nr KRS: 0000105240 Konto Bankowe: 91 1020 2313 0000 3302 0019 7053