Wczytuję animację...
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Polish Association of Metallurgical Engineers and Technicians

Zarząd SITPH
Lp. Funkcja Imię i nazwisko
1. Prezes Prof. dr hab. inż. Janusz SZPYTKO
Akademia Górniczo-Hutnicza im.St.Staszica
2. Z-ca prezesa mgr inż.Witold Pasek
ArcelorMittal Poland SA Oddział w Zdzieszowicach
3. Członek Krystyna Szymanowska
SITPH Koło przy hucie w Zawierciu
4. Członek Andrzej Szymura
SITPH Oddział w Dąbrowie Górniczej

5.


 

 

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Zarząd Główny, ul. Podgórna 4, 40-954 Katowice, Skr. pocztowa 361
NIP: 634-019-76-48, Nr KRS: 0000105240 Konto Bankowe: 91 1020 2313 0000 3302 0019 7053