Wczytuję animację...
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Polish Association of Metallurgical Engineers and Technicians

WITAMY NA STRONIE SITPHUprzejmie zapraszamy do udziału w XVIII Ogólnopolskim Sympozjum Naukowo-Technicznym (APCS-2015) na temat NOWE OSIGĄNIĘCIA W BADANIACH I INŻYNIERII KOROZYJNEJ.
Termin: 18-20 listopada 2015. Miejsce: Jastrząb Poraj k. Częstochowy, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Poraj.
Organizator: Politechnika Częstochowska, SITPH Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie.
Więcej informacji na stronie: http://www.symp-kor-apcs.wip.pcz.pl. Zapraszamy


* * *

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowo szkoleniowym na temat: Standardy bezpieczestwa i ochrony środowiska w przemyśle, Ustroń, 1-2.10.2014. Ramowy program Seminarium oraz karta zgłoszenia w załączeniu Karta zgłoszenia dla firm do pobrania tutaj


* * *

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce jest jednym z partnerów tegorocznego projektu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego pt.: Industriada 2014. Wspólnie z naszymi Partnerami organizujemy na terenie pozyskanego obiektu dawnej Huty Królewskiej w Chorzowie w dniu 14.06.2014 (sobota) otwarty dla publiczności projekt ukierunkowany na przybliżenie społeczności dziedzictwa techniki i kulturowego ukierunkowanych na branżę hutniczą (godz. 13.00-17.30). Szczegóły programu na stronie: http://www.industriada.pl/program

W programie między innymi:
1. Inscenizacja tradycji hutniczej,
2. Warsztaty fotografii przemysłowej połączone ze zwiedzaniem obiektu,
3. Zajęcia plastyczno-artystyczne dla dzieci,
4. Projekcja filmów o tematyce hutniczej,
5. Tradycje hutnicze w formie żartu i zabawy,
6. Przedstawienie teatralne pt.: Lem-Cyberbajarz,
7. Współczesne hutnictwo wyrosłe z tradycji, panel dyskusyjny,
8. Wystawa przedstawiająca wybraną historię hutnictwa,
9. Ekspozycja malarstwa, dla którego przemysł hutniczy był inspiracją,
10. Ekspozycja młota parowego typu Brinkmanna z XIX wieku,
11. Interaktywna symulacja wytopu stali w formie gry komputerowej,
12. Prezentacja wytopu żeliwa w żeliwiaku.

Zapraszamy

* * *

Zapraszamy na konferencję CIĄGŁE ODLEWANIE STALI (COS 2014), Krynica 4-6.06.2014.Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych osiągnięć w zakresie technologii i modelowania COS,identyfikacji i usuwania wad powierzchniowych i wewnętrznych wlewków z COS oraz technologii i modelowania przetwórstwa wlewków COS.
Więcej na stronie: http://www.cos.agh.edu.pl/

* * *

SITPH Koło przy Hucie Ostrowiec zaprasza do udziału w seminarium naukowym połączonym ze ślubowaniem młodych hutników i tradycyjnym spotkaniu pod kadzią w dniu 30 maja 2014, Ostrowiec Świetokrzyski

* * *

SITPH Oddział w Dąbrowie Górniczej zaprasza do udziału w tradycyjnym spotkaniu kobiet branży hutniczej i jednostek współpracujących (tzw.Comber Babski)
Dąbrowa Górnicza, 9.05.2014

* * *

W dniu 25 kwietnia 2014 roku odbyło się w Sosnowcu z okazji Dnia Hutnika SITPH 2014 spotkanie pracowników hutnictwa i branż pokrewnych.W części seminaryjnej wygłoszono wypowiedzi na temat "Paradoksy ekonomi czyli co każdy podatnik wiedzieć powinien " oraz "Przeobrażenia w polskich hutach w okresie 10-lecia funkcjonowania w strukturach AMP".Wypowiedzi były inspiracją do ożywionej dyskusji w zakresie stanu dzisiejszego i przyszłości branży hutniczej w Polsce.Następnie miało miejsce spotkanie integracyjne ludzi związanych z hutnictwem utrzymane w konwencji tradycyjnej Karczmy piwnej.W spotkaniach uczestniczyły ponadto władze lokalnej administracji i parlamentu europejskiego oraz delegacja branży hutniczej z Czech. Organizatorem spotkania było SITPH Oddział w Dąbrowie Górniczej.

* * *

Zapraszamy na Dzień Hutnika 2014 SITPH: 25.04.2014, Sosnowiec Zagórze, godz.
14.30-16.00 - seminarium, 16.00-21.00 - spotkanie integracyjne.
Szczegóły w załączeniu. Zapraszamy.

* * *

Katowice, kwiecień 2014, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie
Mistrz Techniki Regionu Katowickiego FSNT-NOT Edycja 2014
Regulamin konkursu i szczegóły na stronie:
http://www.not.katowice.pl/formy.php?co=podstrona&id5=149&id_link=5&kat=5


* * *
Dnia 25 marca 2014 roku, Warszawa, odbyła się w Pałacu Prezydenckim Gala podsumowująca XX Plebiscyt ZŁOTY INŻYNIER,
wiecej na stronie: http://www.not.org.pl/not/index.php?option=com_content&task=view&id=659&Itemid=48


* * *
2014.06.4-6, Krynica, COS 2014. Konferencja Naukowo-Techniczna Ciągłe Odlewanie Stali
2014 - przedstawienie najnowszych osiągnięć w zakresie technologii i modelowania COS,
identyfikacji i usuwania wad powierzchniowych i wewnętrznych wlewków z COS oraz technologii
i modelowania przetwórstwa wlewków COS.
zobacz szczegóły: http://www.cos.agh.edu.pl/

*  *  *

IX Międzynarodowa Konferencja naukowo-Techniczna -
Napędy Maszyn  Transportowych/
IXth International Conference on Drive Systems in the

Transport Devices.

Kraków, AGH, 20.11.2013. Więcej na stronach:
http://www.napedy2013.agh.edu.pl/
  www.unesco.agh.edu.pl

Tematyka konferencji obejmuje między innymi: harmonizację norm,  przepisów i dyrektyw UE związanych z bezpieczeństwem napędów w maszynach  i środkach  transportowych; rozwój konstrukcji komponentów i zespołów  maszynowych takich jak: sprzęgła, hamulce, reduktory zębate, pompy,  łożyska podporowe, inne; elektryczne układy napędowe maszyn i środków 
transportowych a w szczególności regulacja napędów za pomocą  przemienników częstotliwości i urządzeń łagodnego rozruchu; automatyzacja w napędach maszyn i środków  transportowych;
kompatybilność układów napędowych w transporcie przemysłowym.

Program konferencjiAKTUALNOŚCI


2013.09.17-18, I Kongres Towarzystw Naukowych pt. Towarzystwa naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie; zapraszamy do wzięcia w nim udziału.
Organizator:  Polska Akademia Nauk – Rada Towarzystw Naukowych, Polska Akademia Umiejętności, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Towarzystwo Naukowe Płockie.
zobacz szczegóły

* * *

2013.06.26-28, II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, Warszawa.
Organizator: FSNT NOT, Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Europejska Federacja Polonijnych SNT, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Politechnika Warszawska.
Uprzejmie zapraszamy na II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich w Warszawie w dniach 26-28.06.2013. Program ramowy w załączeniu.

* * *

2013.06.21, 35 lat SITPH Oddział Dabrowa Górnicza; spotkanie koleżeńskie z okazji 35 rocznicy powołania Oddziału SITPH Hutnictwa Żelaza i Stali w Dąbrowie Górniczej.
Organizator: SITPH Oddział w Dąbrowie Górniczej.
zobacz szczegóły

* * *

2013.06.21-23. PIKTECH 2013 - I Piknik Integracyjny Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych sfederowanych w NOT, Centrum Aktywnego Wypoczynku, BOREK 302, 32-765 Rzezawa.
Organizator: Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich.
zobacz szczegóły

* * *

Sesja Naukowa nt.:  200 LAT HUTY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM/ 200 years of Steelworks in Ostrowiec. Ostrowiec Świętokrzyski, 17.05.2013
Organizator: Koło SITPH przy Hucie Ostrowiec
zobacz szczegóły
* * *

53 Seminarium Techniczne nt.: AKTUALNE PROBLEMY ENERGETYKI PRZEMYSŁOWEJ, Tarnowskie Góry, Hotel  Na Podzamczu, 15-17.05.2013.
Organizator: ZG SITPH, Komitet Energetyki.
zobacz szczegóły
* * *

2013.05.14. Uroczyste Hutnicze spotkanie członków Komisja Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa z okazji DNIA HUTNIKA’2013, Katowice, NOT, ul. Podgórna.
Organizator: Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce -  Komisja Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa
zobacz szczegóły

* * *

Konferencja nt.: ZETOM W SŁUŻBIE JAKOŚCI PRZEMYSŁU HUTNICZEGO OD 1899 ROKU, Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 17, 9,05.2013.
Organizator: Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. Prof. Fryderyka Stauba w Katowicach i Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce -  Komisja Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa
zobacz szczegóły
* * *

DZIEŃ HUTNIKA 2013, połączony z seminarium na temat: Huta Katowice w strukturach ArcelorMittal, Sosnowiec Zagórze, 26.04.2013.
Organizator: Oddział SITPH w Dąbrowie Górniczej

* * *

2013.04.12. Seminarium  nt.: 185 LAT HUTY FLORIAN (obecnie ArcelorMittal Poland S.A., Zakład Świętochłowice) w Świętochłowicach oraz historii hutnictwa ba Śląsku i w Polsce okresu przed- i powojennego, Świętochłowice.
Organizator: Koło SITPH przy AMP Oddział Świętochłowice.

* * *

2013.01.27-31. XXVI Konferencja Naukowa PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH, Zakopane, OKW Hyrny. Strona konferencji: www.prmr2013.agh.edu.pl
Organizator: AGH WIMiR, ZG SITPH.


Wydarzenia

Kalendarium imprez z okazji jubileuszu 120-lecia polskiego ruchu stowarzyszeniowego
branży hutniczej

2012.01.27 - inauguracja jubileuszu 120-lecia ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej przez prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko, prezesa SITPH, na zakończenie seminarium SITPH Koła przy CMC Huta Zawiercie: Innowacyjność w technice i technologii wytwarzania w przemyśle hutniczym. Miejsce: Zakopane, ok. 70 osób.
                                                                                                                        zobacz szczegóły ...


Rok 2012 był rokiem Jubileuszowym 
120-lecie powstania Stowarzyszenia

www.120lat.sitph.pl

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
www.prezydent.pl 

 

 

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Technikó Przemysłu Hutniczego w Polsce Zarząd Główny, ul. Podgórna 4, 40-954 Katowice, Skr. pocztowa 361
NIP: 634-019-76-48, Nr KRS: 0000105240 Konto Bankowe: 91 1020 2313 0000 3302 0019 7053