W dniu 12.05.2022 roku odbyło się uroczyste spotkanie SITPH Oddział w Krakowie z okazji Dnia Hutnika 2022. Zarząd Główny SITPH w I kwartale 1946 r. powołał na terenie Krakowa kuratora, którym był prof. A. Krupkowski, a którego zadaniem było zorganizowanie oddziału w Krakowie. Po pierwszym zjeździe SITPH, który odbył się 10 maja 1946 r., utworzony został Oddział przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a w dniu 22 marca 1950 roku powołany został Oddział Krakowski SITPH (Hutnictwa Żelaza i Stali). Skutkiem budowy i rozwoju Huty w Krakowie był dynamiczny rozwój aktywności SITPH w środowisku krakowskim. Obecni na spotkaniu z okazji Dnia Hutnika 2022 pracownicy Huty przedstawili informacje na temat aktualnej sytuacji produkcyjnej Huty ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie. W spotkaniu uczestniczył prezes SITPH prof. J. Szpytko. Spotkanie prowadził prezes SITPH Oddziału w Krakowie mgr inż. Jan Staniewski. 


SITPH zaprasza - Dołącz do Nas!

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, w nawiązaniu do sięgającej XIX wieku tradycji polskich stowarzyszeń technicznych (od 1892), jest dobrowolnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, reprezentującym społeczność branży hutniczej i branż mu pokrewnych, integrującym polskich techników i inżynierów, działającym na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego. SITPH działa na rzecz rozwoju polskich inżynierów i techników.

 

 

Hutnik - Wiadomości Hutnicze

HUTNIK - Wiadomości Hutnicze (od 1929) jest czasopismem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH). Czasopismo HUTNIK-Wiadomości Hutnicze odegrało i odgrywa istotną rolę w promowaniu osiągnięć polskich naukowców i inżynierów w obszarze metalurgii stali. Artykuły naukowo-badawcze publikowane w czasopiśmie obejmują zagadnienia związane z technologią wytwarzania, automatyzacją, mechanizacją, komputeryzacją, energetyką, ekologią, gospodarką remontową, systemami zarządzania jakością i środowiskiem jak również ekonomiką produkcji związaną z wytwarzaniem żelaza i jego stopów oraz kształtowania hutniczych wyrobów stalowych.

redakcja.hutnik@sitph.pl

 

 

 

SITPH członkiem FSNT-NOT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych stowarzyszonych w Naczelnej Organizacji Technicznej.