Wybrane wydarzenia z Kół SITPH w roku 2021

SITPH Koło przy Koksowni w Zdzieszowicach zorganizowało w dniach 22-24.10.2021 roku w Karpaczu seminarium na temat: Problemy eksploatacyjne urządzeń i instalacji energetycznych w aspekcie zmian przepisów prawnych z dnia 28.08.2019 (Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy  urządzeniach energetycznych) i z dnia 20.05.2021 o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Tematyka seminarium obejmowała następujące zagadnienia:

  1. Poprawa efektywności energetycznej urządzeń i instalacji poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań technicznych modernizowanych obiektów przemysłowych.
  2. Zmiany aktów prawnych: Prawo Energetyczne, Rozporządzenie ME w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych w aspekcie eksploatacji urządzeń energetycznych w zakładach przemysłowych.
  3. Ocena stopnia wdrożenia Standardu „Izolacja” FPS 001 pod katem wprowadzonych zmian w aktach normatywnych AMP.

SITPH Koło przy ZM Ropczyce S.A. w roku 2021 zorganizowano cykl  szkoleń dla kadry inżynieryjno-technicznej. Tematyka szkoleń:

  1. Rozkłady temperatury w ciałach stałych, 11.01.2021, 25.01.2021;
  2. Wkład wybitnych polskich ceramików w rozwój nauki, technologii i gospodarki, 04.03.2021;
  3. Zastosowanie metod instrumentalnych w produkcji materiałów ogniotrwałych i badaniach postortem, 04.03.2021;
  4. Jak analizować wyniki pomiarów, czyli statystyka dla nie statystyków, 16.04.2021, 07.05.2021;
  5. Podejście projektowe w zarządzaniu jakością procesów produkcyjnych, 07.2021;
  6. Praktyczne wykorzystanie metodyki DoE (Designing of Experiments), 10.2021;
  7. Praktyczne zastosowanie algorytmów nienadzorowanego uczenia maszynowego oraz wybranych metod klasyfikacyjnych w analizie danych, 17.12.2021;

SITPH Oddział w Dąbrowie Górniczej zorganizował dnia 26.11.2021 r. konferencję historyczną z okazji 45-lecia uruchomienia produkcji w Hucie Katowice. Uruchomienie i zadmuchanie Wielkiego Pieca nr 1 w Hucie Katowice miało miejsce dnia 2.12.1976 roku. Dnia 3.12.1976 roku o godz. 4.20 nastąpił pierwszy spust 30 ton surówki wielkopiecowej. Huta w Dąbrowie Górniczej nadal produkuje stal, a od roku 2004 roku wchodzi w skład międzynarodowego koncernu ArcelorMittal.


SITPH Koło przy ZM Ropczyce S.A. W dniu 03.12.2021 odbyło się uroczyste seminarium Koła z udziałem Prezesa ZM Ropczyce SA i Prezesa ZG SITPH. Podczas seminarium miała miejsce uroczystość wręczenia wyróżnień FSNT NOT dla zasłużonych członków Koła.