• transport: utrzymanie ruchu,
  • bezpieczeństwo: bezpieczeństwo pracowników i infrastruktury,
  • ochrona środowiska: zapewnienia zrównoważonego rozwoju infrastruktury,
  • IT: cyfryzacja branży hutniczej,
  • energetyka: zrównoważona energetyka.