XXVII Kongres Techników Polskich, V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich - Inżynierowie dla zdrowej planety

Zapraszamy do uczestnictwa w XXVII Kongresie Techników Polskich oraz w V Światowym Zjedzie Inżynierów Polskich - Inżynierowe dla zdrowej planety, który odbędzie się w Gliwicach w dniach 23-25.06.2022 roku. Wiecej informacji można znaleść na stronie internetowej wydarzenia - www.szip.org.pl
Kongresy Techników Polskich (KTP) gromadzące polskich inżynierów organizowano już od XIX wieku. Pierwszy odbył się w 1882 roku. Ważnym celem inżynierskich spotkań była i jest integracja środowiska i wymiana wiedzy oraz doświadczeń.