Światowy Dzień Inżyniera - 4 marca 2022 roku

Światowy Dzień Inżyniera - Tegoroczna edycja Światowego Dnia Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju odbywa się pod hasłem „Zbudujmy lepszą inżynierię przyszłości”. Do wystąpień w trakcie konferencji zaproszono przedstawicieli środowiska nie tylko inżynierów, ale również naukowców, pracowników administracji, a także studentów.

 
 Program Światowego Dnia Inżyniera