Dzień Hutnika 2022

Z okazji Dnia Hutnika 2022

Kierownictwu i Pracownikom zakładów branży hutniczej oraz jednostek akademickich i badawczo-rozwojowych w Polsce, wyrażamy uznanie i podziękowania za ciężką i odpowiedzialną pracę oraz działania ukierunkowane na zrównoważony rozwój przemysłu i propagowanie krajowej myśli technicznej w świecie.

Do Członków i Działaczy SITPH oraz Sympatyków kierujemy życzenia zdrowia i podziękowania za podejmowane wspólnie działania dla dobra naszej branży.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce
Zarząd Główny