Dzień Hutnika 2022, Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

W dniu 14.05.2022 w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie został otwarty wernisaż fotograficzny Pana Viktora Machy pt. Huty. Otwarcia Wystawy dokonał Adam Kowalski, Dyrektor Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. W spotkaniu uczestniczył prezes SITPH prof. J. Szpytko.

Viktor Macha pochodzi z Pragi. Od 2006 roku dokumentuje zakłady przemysłowe, takie jak huty stali i żelaza, walcownie, kuźnie, odlewnie i koksownie. Celem jest obiektywna dokumentacja technologicznych procesów powiązanych z hutnictwem. Autor w swoim przesłaniu stwierdza między innymi: … możliwe, że nasze pokolenie będzie jednym z ostatnich, które doświadczą fascynującego świata mrocznych, dudniących faktorii…

W dniu 14.05.2022 w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie odbyła się również Noc Muzeów pod nazwą: Miasto ognia i blasku. Hutnicy osobiście opowiedzieli wiele ciekawostek na temat swojej pracy, a także techniki hutniczej.

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie jest ukierunkowane na dokumentowanie dziedzictwa materialnego i niematerialnego hutnictwa żelaza i stali. Inicjatywa powstania Muzeum ma swoją długą historię, również z udziałem środowiska SITPH, a praktycznie rozpoczęła się w roku 2010 kiedy Miasto Chorzów zakupiło zabytkową halę dawnej elektrowni i rozpoczęły się prace zespołu ds. utworzenia Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Muzeum otwarto w roku 2021.