Dzień Hutnika 2022, SITPH Koło przy Hucie Ostrowiec

W dniu 20.05.2022 odbyło się uroczyste spotkanie SITPH Koła przy Hucie Ostrowiec z okazji Dnia Hutnika 2022. Spotkanie poprzedziło seminarium podczas, którego przedstawiono osiągnięcia Wydziału Prasowni oraz Wydziału Obróbki Mechanicznej Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim (obecnie Celsa Huta Ostrowiec sp. z o.o.) w okresie ostatnich 50 lat (F. J. Guardado, dyrektor ZWK) oraz wyzwania dla sektora stalowego w obliczu zielonej transformacji (S. Dzienniak, prezes HIPH), a także najważniejsze karty z historii 130-lecia ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej (J. Szpytko, prezes SITPH).

Następnie z zachowaniem tradycji hutniczych odbyło się tradycyjne ślubowanie młodych hutników Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim i spotkanie środowiska hutniczego. W spotkaniu uczestniczył prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko, prezes SITPH. Spotkanie prowadziła mgr inż. Marta Jałocha, prezes SITPH Koło przy Hucie Ostrowiec.