Seminarium branżowe i Dzień Hutnika 2022, SITPH Koło przy koksowni w Zdzieszowicach

W dniach 20-22.05.2022 w Karpaczu Górnym odbyło się seminarium branżowe SITPH Koła przy koksowni w Zdzieszowicach z okazji Dnia Hutnika 2022. Tematyka seminarium była ukierunkowana na Niezawodność urządzeń i instalacji jako kluczowy element przemysłu 4.0. Podczas seminarium wygłoszono 12 referatów w zakresie nowych technologii i rozwiązań technicznych dla przemysłu branży hutniczej, które stanowiły następnie inspirację do merytorycznych debat.

Podczas spotkania przedstawiono również referaty tematyczne z okazji 90-lecia koksowni w Zdzieszowicach (Marek Chlebiński, AMP S.A.) oraz 130-lecia ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej (Janusz Szpytko, prezes SITPH).

W spotkaniu uczestniczył prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko, prezes SITPH. Spotkanie prowadził mgr inż. Witold Pasek, prezes SITPH Koło koksowni w Zdzieszowicach.