Sympozjum naukowo-techniczne SITPH Koło przy Hucie w Zawierciu, Wisła 2022

W dniach 08-10.09.2022 w Wiśle odbyło się sympozjum naukowo-techniczne na temat: Wpływ innowacyjnych rozwiązań w technice i technologii na konkurencyjność firmy poprzez obniżenie energochłonności procesów zorganizowane przez SITPH Koło przy Hucie w Zawierciu. Wygłoszono 12 referatów kierunkowych, które były następnie przedmiotem debat. Sympozjum wpisuje się w Jubileusz 130-lecia polskiego ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej.