Jubileusz 130 - lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Katowice 2022

W dniu 22.10.2022 odbyło się w Katowicach uroczyste spotkanie środowiska Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa z okazji 130-lecia istnienia ruchu stowarzyszeniowego branży górniczej. Spotkanie było inspiracją do upowszechniania dorobku i wkładu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w rozwój polskiego górnictwa.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego mają wspólne korzenie. Więcej informacji na stronie: http://sitg.pl/jubileusz-130-lecia/