Wybitni metalurdzy w gronie Profesorów Honorowych AGH, Kraków 2022

W dniu 28.10.2022 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się uroczystość nadania przez Senat AGH godności Profesorów Honorowych AGH profesorowi Andrzejowi Łędzkiemu oraz profesorowi Januszowi Łukszy, wybitnym polskim metalurgom. O przyznanie wyróżnień wnioskował Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

Więcej informacji na stronie: https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/wybitni-metalurdzy-w-gronie-profesorow-honorowych-agh