Seminarium nt. Problemy eksploatacyjne urządzeń i instalacji energetycznych, Karpacz Górny 2022

SITPH Koło przy koksowni w Zdzieszowicach zorganizowało w Karpaczu Górnym w dniach 21-23.10.2022 seminarium branżowe na temat: Problemy eksploatacyjne urządzeń i instalacji energetycznych w aspekcie zmian przepisów prawnych z dnia 28.08.2019r. (Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy  urządzeniach energetycznych i z dnia 20 maja 2021r. o zmianie ustawy-Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw). Podczas seminarium wygłoszono 25 referatów, które były następnie przedmiotem debat.

Seminarium wpisuje się w cykl imprez organizowanych z okazji 130-lecia ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej.