Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W roku 2022 przypada 130 lecie ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej. W latach 2021-2022 przypada szereg rocznic powiązanych z aktywnością naszych Jednostek oraz wydarzeń istotnie powiązanych z branżą hutniczą.

W roku 2022 planujemy centralną uroczystość Stowarzyszenia. Prosimy o przedmiotowe sugestie w zakresie proponowanej formy, treści i uczestników. Planujemy wydarzeniem zainteresować nasze lokalne środowiska oraz młodzież. Prosimy o przedmiotowe informacje w zakresie planowanych własnych inicjatyw, ich terminów i powiązanych działań.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Główny SITPH


SITPH zaprasza - Dołącz do Nas!

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, w nawiązaniu do sięgającej XIX wieku tradycji polskich stowarzyszeń technicznych (od 1892), jest dobrowolnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, reprezentującym społeczność branży hutniczej i branż mu pokrewnych, integrującym polskich techników i inżynierów, działającym na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego. SITPH działa na rzecz rozwoju polskich inżynierów i techników.

 

 

Hutnik - Wiadomości Hutnicze

HUTNIK - Wiadomości Hutnicze (od 1929) jest czasopismem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH). Czasopismo HUTNIK-Wiadomości Hutnicze odegrało i odgrywa istotną rolę w promowaniu osiągnięć polskich naukowców i inżynierów w obszarze metalurgii stali. Artykuły naukowo-badawcze publikowane w czasopiśmie obejmują zagadnienia związane z technologią wytwarzania, automatyzacją, mechanizacją, komputeryzacją, energetyką, ekologią, gospodarką remontową, systemami zarządzania jakością i środowiskiem jak również ekonomiką produkcji związaną z wytwarzaniem żelaza i jego stopów oraz kształtowania hutniczych wyrobów stalowych.

redakcja.hutnik@sitph.pl

 

 

 

SITPH członkiem FSNT-NOT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych stowarzyszonych w Naczelnej Organizacji Technicznej.