Do Siego 2024 Roku!

Członkom Stowarzyszenia, Kierownictwu i Pracownikom zakładów branży hutniczej oraz jednostek akademickich i badawczo-rozwojowych, dużo zdrowia, pogodnych i radosnych, pełnych ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz dużo sukcesów i wszelakiej pomyślności oraz osiągania sukcesów w pracy zawodowej i na rzecz Stowarzyszenia w Nowym 2024 Roku wraz z podziękowaniem za dotychczasową współpracę,

życzy:

w imieniu Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce
Prezes SITPH
Prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko

 

christmas tree


SITPH zaprasza - Dołącz do Nas!

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, w nawiązaniu do sięgającej XIX wieku tradycji polskich stowarzyszeń technicznych (od 1892), jest dobrowolnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, reprezentującym społeczność branży hutniczej i branż mu pokrewnych, integrującym polskich techników i inżynierów, działającym na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego. SITPH działa na rzecz rozwoju polskich inżynierów i techników.

 

 

Hutnik - Wiadomości Hutnicze

HUTNIK - Wiadomości Hutnicze (od 1929) jest czasopismem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH). Czasopismo HUTNIK-Wiadomości Hutnicze odegrało i odgrywa istotną rolę w promowaniu osiągnięć polskich naukowców i inżynierów w obszarze metalurgii stali. Artykuły naukowo-badawcze publikowane w czasopiśmie obejmują zagadnienia związane z technologią wytwarzania, automatyzacją, mechanizacją, komputeryzacją, energetyką, ekologią, gospodarką remontową, systemami zarządzania jakością i środowiskiem jak również ekonomiką produkcji związaną z wytwarzaniem żelaza i jego stopów oraz kształtowania hutniczych wyrobów stalowych.

redakcja.hutnik@sitph.pl

 

 

 

SITPH członkiem FSNT-NOT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych stowarzyszonych w Naczelnej Organizacji Technicznej.