Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 6.01.2022 odszedł od nas ś.p. Kol. Eugeniusz Rączka, od 1954 roku członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, Członek Honorowy SITPH (1998), wieloletni sekretarz generalny i zastępca prezesa SITPH, a następnie dyrektor biura ZG do 2012 roku. Popularyzator historii i ochrony zabytków hutnictwa. Wspaniały Człowiek, Kolega i Promotor idei ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie,
składa w imieniu społeczności SITPH
Zarząd Główny SITPH

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w dniu 15.01.2022, godz.10.00 w Katowicach, w kościele pw. Najśw. Serca Pana Jezusa, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na Cmentarz Ewangelicki przy ul. Francuskiej.

 


SITPH zaprasza - Dołącz do Nas!

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, w nawiązaniu do sięgającej XIX wieku tradycji polskich stowarzyszeń technicznych (od 1892), jest dobrowolnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, reprezentującym społeczność branży hutniczej i branż mu pokrewnych, integrującym polskich techników i inżynierów, działającym na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego. SITPH działa na rzecz rozwoju polskich inżynierów i techników.

 

 

Hutnik - Wiadomości Hutnicze

HUTNIK - Wiadomości Hutnicze (od 1929) jest czasopismem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH). Czasopismo HUTNIK-Wiadomości Hutnicze odegrało i odgrywa istotną rolę w promowaniu osiągnięć polskich naukowców i inżynierów w obszarze metalurgii stali. Artykuły naukowo-badawcze publikowane w czasopiśmie obejmują zagadnienia związane z technologią wytwarzania, automatyzacją, mechanizacją, komputeryzacją, energetyką, ekologią, gospodarką remontową, systemami zarządzania jakością i środowiskiem jak również ekonomiką produkcji związaną z wytwarzaniem żelaza i jego stopów oraz kształtowania hutniczych wyrobów stalowych.

redakcja.hutnik@sitph.pl

 

 

 

SITPH członkiem FSNT-NOT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych stowarzyszonych w Naczelnej Organizacji Technicznej.