W dniu 13.05.2022 w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu AGH z okazji Dnia Hutnika 2022. Podczas uroczystości Pani prof. Agnieszka Kopia, Dziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, wygłosiła przemówienie okolicznościowe z okazji jubileuszu 100-lecia Wydziału. Po uroczystym posiedzeniu Senatu miała miejsce ceremonia ślubowania hutniczego. W dniach 12-13.05.2022 obyła się 59 Hutnicza Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt.: Innowacje w metalurgii i inżynierii materiałowej.

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej jest jednym z najstarszych wydziałów AGH i w roku 2022 obchodzi jubileusz 100-lecia. Więcej na temat historii Wydziału na stronie: www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/100-lat-wydzialu-inzynierii-metali-i-informatyki-przemyslowej/.

Z okazji jubileuszu 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH, w imieniu społeczności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, wyrażamy uznanie za działania ukierunkowane na zrównoważony rozwój inżynierii metali i promocję polskiej myśli technicznej w świecie.


SITPH zaprasza - Dołącz do Nas!

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, w nawiązaniu do sięgającej XIX wieku tradycji polskich stowarzyszeń technicznych (od 1892), jest dobrowolnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, reprezentującym społeczność branży hutniczej i branż mu pokrewnych, integrującym polskich techników i inżynierów, działającym na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego. SITPH działa na rzecz rozwoju polskich inżynierów i techników.

 

 

Hutnik - Wiadomości Hutnicze

HUTNIK - Wiadomości Hutnicze (od 1929) jest czasopismem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH). Czasopismo HUTNIK-Wiadomości Hutnicze odegrało i odgrywa istotną rolę w promowaniu osiągnięć polskich naukowców i inżynierów w obszarze metalurgii stali. Artykuły naukowo-badawcze publikowane w czasopiśmie obejmują zagadnienia związane z technologią wytwarzania, automatyzacją, mechanizacją, komputeryzacją, energetyką, ekologią, gospodarką remontową, systemami zarządzania jakością i środowiskiem jak również ekonomiką produkcji związaną z wytwarzaniem żelaza i jego stopów oraz kształtowania hutniczych wyrobów stalowych.

redakcja.hutnik@sitph.pl

 

 

 

SITPH członkiem FSNT-NOT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych stowarzyszonych w Naczelnej Organizacji Technicznej.