W dniu 20.05.2022 odbyło się uroczyste spotkanie SITPH Koła przy Hucie Ostrowiec z okazji Dnia Hutnika 2022. Spotkanie poprzedziło seminarium podczas, którego przedstawiono osiągnięcia Wydziału Prasowni oraz Wydziału Obróbki Mechanicznej Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim (obecnie Celsa Huta Ostrowiec sp. z o.o.) w okresie ostatnich 50 lat (F. J. Guardado, dyrektor ZWK) oraz wyzwania dla sektora stalowego w obliczu zielonej transformacji (S. Dzienniak, prezes HIPH), a także najważniejsze karty z historii 130-lecia ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej (J. Szpytko, prezes SITPH).

Następnie z zachowaniem tradycji hutniczych odbyło się tradycyjne ślubowanie młodych hutników Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim i spotkanie środowiska hutniczego. W spotkaniu uczestniczył prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko, prezes SITPH. Spotkanie prowadziła mgr inż. Marta Jałocha, prezes SITPH Koło przy Hucie Ostrowiec.


SITPH zaprasza - Dołącz do Nas!

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, w nawiązaniu do sięgającej XIX wieku tradycji polskich stowarzyszeń technicznych (od 1892), jest dobrowolnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, reprezentującym społeczność branży hutniczej i branż mu pokrewnych, integrującym polskich techników i inżynierów, działającym na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego. SITPH działa na rzecz rozwoju polskich inżynierów i techników.

 

 

Hutnik - Wiadomości Hutnicze

HUTNIK - Wiadomości Hutnicze (od 1929) jest czasopismem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH). Czasopismo HUTNIK-Wiadomości Hutnicze odegrało i odgrywa istotną rolę w promowaniu osiągnięć polskich naukowców i inżynierów w obszarze metalurgii stali. Artykuły naukowo-badawcze publikowane w czasopiśmie obejmują zagadnienia związane z technologią wytwarzania, automatyzacją, mechanizacją, komputeryzacją, energetyką, ekologią, gospodarką remontową, systemami zarządzania jakością i środowiskiem jak również ekonomiką produkcji związaną z wytwarzaniem żelaza i jego stopów oraz kształtowania hutniczych wyrobów stalowych.

redakcja.hutnik@sitph.pl

 

 

 

SITPH członkiem FSNT-NOT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych stowarzyszonych w Naczelnej Organizacji Technicznej.