W dniu 05.01.2023 Koło SITPH przy ZM Ropczyce zorganizowało seminarium naukowo-techniczne na temat: Przemysł odporny na nowe wyzwania. Podczas spotkania Kol.  Barbara Studencka, prezeska Koła przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności Jednostki w roku 2022. W roku 2022  Koło SITPH przy ZM Ropczyce obchodziło rocznicę 50-lat swojej działalności stowarzyszeniowej. Jubileuszowe spotkanie Koła w dniu 27.10.2022 wpisało się w jubileusz 130-lecia istnienia ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej. Referat naukowo techniczny pt. Przemysł odporny na nowe wyzwania podczas seminarium wygłosił profesor Janusz Szpytko (AGH). Następnie prezes SITPH wręczył zasłużonym członkom Koła wyróżnienia FSNT NOT i SITPH.


SITPH zaprasza - Dołącz do Nas!

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, w nawiązaniu do sięgającej XIX wieku tradycji polskich stowarzyszeń technicznych (od 1892), jest dobrowolnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, reprezentującym społeczność branży hutniczej i branż mu pokrewnych, integrującym polskich techników i inżynierów, działającym na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego. SITPH działa na rzecz rozwoju polskich inżynierów i techników.

 

 

Hutnik - Wiadomości Hutnicze

HUTNIK - Wiadomości Hutnicze (od 1929) jest czasopismem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH). Czasopismo HUTNIK-Wiadomości Hutnicze odegrało i odgrywa istotną rolę w promowaniu osiągnięć polskich naukowców i inżynierów w obszarze metalurgii stali. Artykuły naukowo-badawcze publikowane w czasopiśmie obejmują zagadnienia związane z technologią wytwarzania, automatyzacją, mechanizacją, komputeryzacją, energetyką, ekologią, gospodarką remontową, systemami zarządzania jakością i środowiskiem jak również ekonomiką produkcji związaną z wytwarzaniem żelaza i jego stopów oraz kształtowania hutniczych wyrobów stalowych.

redakcja.hutnik@sitph.pl

 

 

 

SITPH członkiem FSNT-NOT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych stowarzyszonych w Naczelnej Organizacji Technicznej.