Światowy Dzień Inżyniera na rzecz Zrównoważonego Rozwoju został ogłoszony przez UNESCO na 40 Konferencji Generalnej w 2019 roku. Jest obchodzony na całym świecie 4 marca od 2020 roku jako międzynarodowy dzień inżynierów i podkreślenia istoty i znaczenia techniki. Tytuł Światowego Dnia Inżyniera 2023: Engineering innovation for a more resilient world (Innowacje inżynieryjne dla bardziej prężnego świata).

Polskie obchody Światowego Dnia Inżyniera 3 marca 2023 r. będą transmitowane na żywo na stronie https://sdi.enot.pl/ od godz. 11.00. Program obchodów można znaleść tutaj.

Światowe obchody Dani Inżyniera będą transmitowane 4 marca 2023 r. na stronie https://worldengineeringday.net/live/ 


SITPH zaprasza - Dołącz do Nas!

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, w nawiązaniu do sięgającej XIX wieku tradycji polskich stowarzyszeń technicznych (od 1892), jest dobrowolnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, reprezentującym społeczność branży hutniczej i branż mu pokrewnych, integrującym polskich techników i inżynierów, działającym na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego. SITPH działa na rzecz rozwoju polskich inżynierów i techników.

 

 

Hutnik - Wiadomości Hutnicze

HUTNIK - Wiadomości Hutnicze (od 1929) jest czasopismem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH). Czasopismo HUTNIK-Wiadomości Hutnicze odegrało i odgrywa istotną rolę w promowaniu osiągnięć polskich naukowców i inżynierów w obszarze metalurgii stali. Artykuły naukowo-badawcze publikowane w czasopiśmie obejmują zagadnienia związane z technologią wytwarzania, automatyzacją, mechanizacją, komputeryzacją, energetyką, ekologią, gospodarką remontową, systemami zarządzania jakością i środowiskiem jak również ekonomiką produkcji związaną z wytwarzaniem żelaza i jego stopów oraz kształtowania hutniczych wyrobów stalowych.

redakcja.hutnik@sitph.pl

 

 

 

SITPH członkiem FSNT-NOT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych stowarzyszonych w Naczelnej Organizacji Technicznej.