W dniach 14-16.04.2023 około 65 uczestników z 26 firm uczestniczyło w seminarium branżowym na temat: Innowacyjne rozwiązania techniczne w hutnictwie i w górnictwie zakresie materiałów ogniotrwałych i metod badań jakościowych węgla i koksu, zorganizowanym przez SITPH Koło przy koksowni w Zdzieszowicach. Tematyka seminarium obejmowała następujące zagadnienia: innowacyjne rozwiązania zastosowania materiałów ogniotrwałych i izolacyjnych specjalnej jakości w hutnictwie; nowe rozwiązania techniczne wpływające na poprawę efektywności w hutnictwie i górnictwie; jakość węgli w aspekcie przydatności w procesie koksowania i zastosowania pci w wielkim piecu; badania węgla, koksu i surowców wykorzystywanych w procesach hutniczych; innowacyjne rozwiązania techniczne w zakresie poboru, przygotowania i wykonania analiz jakościowych.


SITPH zaprasza - Dołącz do Nas!

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, w nawiązaniu do sięgającej XIX wieku tradycji polskich stowarzyszeń technicznych (od 1892), jest dobrowolnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, reprezentującym społeczność branży hutniczej i branż mu pokrewnych, integrującym polskich techników i inżynierów, działającym na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego. SITPH działa na rzecz rozwoju polskich inżynierów i techników.

 

 

Hutnik - Wiadomości Hutnicze

HUTNIK - Wiadomości Hutnicze (od 1929) jest czasopismem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH). Czasopismo HUTNIK-Wiadomości Hutnicze odegrało i odgrywa istotną rolę w promowaniu osiągnięć polskich naukowców i inżynierów w obszarze metalurgii stali. Artykuły naukowo-badawcze publikowane w czasopiśmie obejmują zagadnienia związane z technologią wytwarzania, automatyzacją, mechanizacją, komputeryzacją, energetyką, ekologią, gospodarką remontową, systemami zarządzania jakością i środowiskiem jak również ekonomiką produkcji związaną z wytwarzaniem żelaza i jego stopów oraz kształtowania hutniczych wyrobów stalowych.

redakcja.hutnik@sitph.pl

 

 

 

SITPH członkiem FSNT-NOT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych stowarzyszonych w Naczelnej Organizacji Technicznej.