W dniu 19.05.2022 odbyło się uroczyste spotkanie SITPH Oddział w Dąbrowie Górniczej z okazji Dnia Hutnika 2022. Oddział SITPH (dawna nazwa: Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali) w Dąbrowie Górniczej został powołany decyzją Zarządu Głównego SITPH z dnia 29.06.1977 roku, z uwagi na szybki rozwój Kombinatu Metalurgicznego Huta Katowice i  dynamiczny rozwój aktywności SITPH w środowisku, w szczególności w kołach i sekcjach branżowych. Obecni na spotkaniu z okazji Dnia Hutnika 2022 pracownicy Huty przedstawili informacje na temat aktualnej sytuacji produkcyjnej Huty ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej. W spotkaniu uczestniczył prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko, prezes SITPH. Spotkanie prowadził mgr inż. Włodzimierz Bednarski, prezes SITPH Oddział w Dąbrowie Górniczej.

Spotkaniu towarzyszyło seminarium upamiętniające 45-lecie uruchomienia produkcji w Hucie Katowice (3.12.1976), 50-lecie budowy Huty Katowice (15.04.2022) oraz 130-lecie ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej.


SITPH zaprasza - Dołącz do Nas!

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, w nawiązaniu do sięgającej XIX wieku tradycji polskich stowarzyszeń technicznych (od 1892), jest dobrowolnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, reprezentującym społeczność branży hutniczej i branż mu pokrewnych, integrującym polskich techników i inżynierów, działającym na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego. SITPH działa na rzecz rozwoju polskich inżynierów i techników.

 

 

Hutnik - Wiadomości Hutnicze

HUTNIK - Wiadomości Hutnicze (od 1929) jest czasopismem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH). Czasopismo HUTNIK-Wiadomości Hutnicze odegrało i odgrywa istotną rolę w promowaniu osiągnięć polskich naukowców i inżynierów w obszarze metalurgii stali. Artykuły naukowo-badawcze publikowane w czasopiśmie obejmują zagadnienia związane z technologią wytwarzania, automatyzacją, mechanizacją, komputeryzacją, energetyką, ekologią, gospodarką remontową, systemami zarządzania jakością i środowiskiem jak również ekonomiką produkcji związaną z wytwarzaniem żelaza i jego stopów oraz kształtowania hutniczych wyrobów stalowych.

redakcja.hutnik@sitph.pl

 

 

 

SITPH członkiem FSNT-NOT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych stowarzyszonych w Naczelnej Organizacji Technicznej.